Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Vi utvecklar och säljer prisvärda och hållbara bostäder till konsumenter och investerare.

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Vi utvecklar och säljer prisvärda och hållbara bostäder till konsumenter och investerare på utvalda marknader i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland.

Extra bolagsstämma 26 september

Vid en extra bolagsstämma i Bonava den 26 september beslutade bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag om ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTIP 2016) för Bonava.

 

Kontaktinformation

Ann-Sofi Danielsson
CFO och IR-ansvarig

ir@bonava.com
Tel: 08-409 544 00